Nabízíme různé semináře a wokshopy pro jednotlivé cílové skupiny.

Každý rok organizujeme semináře pro ženy s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou, popř. s jejím manželem, terapeutem Mgr. Petrem Smékalem.

Zprostředkováváme nebo pořádáme semináře pro manželské páry s manžely Smékalovými.

Nabízíme a zprostředkováváme semináře pro rodiče dětí o výchově a předávání víry.

 

Aktuálně: