Kronika akcí

„Jakým pastoračním výzvám čelí církev v doprovodu rodin? Díky svátosti manželství jsou rodiny hlavním předmětem rodinné služby. Každá rodina může být prvním svědkem radosti evangelia!“

Téma setkání: POVOLÁNÍ K MISII

7. video "Povolání k misii"

„…křesťanské rodiny jsou skrze milost svátosti manželství hlavními subjekty rodinné pastorace zejména tím, že vydávají „radostné svědectví jako domácí církve“. „Je tedy důležité, aby lidé zakoušeli evangelium o rodině jako radost, která »naplňuje srdce i celý život«, protože v Kristu jsme byli »vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění« (Evangelii gaudium, 1). AL 200

 

 

„Láska vždy dává život. Manželská láska páru se nevyčerpává, ale vytváří rodinu. Láska rodičů je prostředkem, kterým Bůh ukazuje svou lásku. Čeká na narození každého dítěte. Přijímá a vítá každé dítě takové, jaké je ».

Téma setkání: LÁSKA, KTERÁ SE STÁVÁ PLODNOU

6. video "Plodná láska"

Toto video odkazuje na pátou kapitolu apoštolské exhortace Amoris Laetitia: „Láska přinesla ovoce“. Slova Svatého otce doprovází svědectví Enrica a Francescy, italského páru na misiích v americkém Bridgportu. „Cítili jsme, že nás Bůh volá, abychom byli plodní, abychom se otevřeli životu, jeho plánu s námi. Na misiích žijeme s našimi dětmi jako normální rodina a vydáváme svědectví o Boží lásce lidem, které potkáváme na naší cestě, a prostřednictvím našich životů říkáme, že Kristus vstal z mrtvých a zvítězil nad smrtí“, říkají Enrico a Francesca.

 

 

Semináře pro ženy o pěstování naděje, charakteru, vztahů i výkonu,...s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou se zúčastnilo 17 žen.

 

Seminář pro ženy 16.5.2022

 

V neděli proběhlo další setkání Amoris Laetitia. Tentokrát navíc  v rámci Národního týdne manželství, proto také téma "Věčnost a krása lásky" je věnováno právě manželům. 

Manželství je vzácné znamení. Je to obraz Boží lásky k nám. To neznamená, že by láska manželů k sobě navzájem musela být dokonalá… Žádná láska není dokonalá. Ale manželská láska je dynamický proces, který postupuje a zlepšuje se v průběhu života. Proto manželství vyžaduje věrnost. Manželství trvá navěky.

Téma setkání: VĚČNOST A KRÁSA LÁSKY

4. video "Věčnost a krása lásky"

Je třeba „přijmout manželství jako výzvu, která vyžaduje zápas, obrodu, znovunalezení a stále nové začínání. (…) Aby taková láska mohla projít všemi zkouškami a zachovala věrnost navzdory všemu, je zapotřebí dar milosti, který ji posiluje a povznáší.“ Amoris laetitia (AL) 124

Milí manželé,

pod tímto odkazem https://youtu.be/x96Uaroj6u0 najdete upoutávku na semínář o řešení konfliktů od manželů Smékalových.

Celý seminář si můžete zakoupit a věnovat si ho například k NÁRODNÍMU TÝDNU MANŽELSTVÍ, který začne 14. února.

 

Manželské večery 2022

 

STÁVÁ SE VÁM, ŽE SE ROZHODNETE PRO NOVÝ NÁVYK A BRZY TO VZDÁVÁTE? UKÁŽEME SI, JAK ZE ŽIVOTA ODSTRAŇOVAT ZLOZVYKY A KROK PO KROKU BUDOVAT NOVÉ DOBRÉ NÁVYKY.

Milé ženy, dívky, matky, ...

přijměte pozvání na seminář s psycholožkou, manželkou, matkou pěti dětí Mgr. Irenou Smékalovou, 24. ledna 2022 od 17 do 19.30 h v Pastoračním domě.

Seminar zlozvyky a navyky

 

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá…nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy…Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ (srov. 1 Kor. 13. kap.) Ať se děje cokoli! Je to láska navzdory všemu. Milovat znamená radovat se z ostatních, z jejich úspěchu. Jak důležité je učit děti oslavovat radost druhých. Narozeniny, úspěch, potože je dobré, že rodina je místem, kde se slaví radost! “, takto nás Svatý otec povzbuzuje ve čtvrtém videu desetidílné série připravené v rámci oslav roku rodiny Amoris laetitia.

Téma setkání: LÁSKA V MANŽELSTVÍ

4. video "Láska v manželství"

Tentokrát se papež František obrací zejména na manžely. „Vy, manželé, máte dar milosti svátosti, který vás může udělat dokonalým v lásce. A tak pojďme o této lásce diskutovat!“, říká a zve k meditaci nad hymnem sv. Pavla na lásku.