Poradenství zajišťuje Centrum pro rodinný život Olomouc a probíhá výhradně v Olomouci

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A MLÁDEŽ OD 15 LET
Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, také s problémy po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině.

   

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
Mgr. Michaela Chaloupková, psycholožka

Problematika zdravé sebedůvěry, odpuštění, mezilidských vztahů – manželské a partnerské, mezigenerační, pracovní, duševní onemocnění v rodině, doprovázení náročnými životními etepami v různých fázích života.

 

PORADENSTVÍ PRO RODIČE, MANŽELSKÉ PÁRY V KRIZI, IDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka

Poradenství, podpora a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní etapy, v čase manželské krize. Mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem, zejména (ale nejenom) v čase jejich dospívání.

 

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ
MUDr. Jitka Krausová, psychiatr

Psychické problémy; doprovázení při psychických nemocech (depresích atd.); sexuální problémy (návykové ukájení, porno); otázky osobnostního a duchovního růstu; patologie víry (skrupulozita atd.), otázky povolání. Pro dospělé, výjimečně od 16 let. Není pro závislé na alkoholu, drogách, gamblery, mentální anorexie. Nenahrazuje léčbu léky u psychiatra. Pro kněze konzultace problémů s farníky telefonicky, mailem, stejně tak doporučení odborníků.

 

Konkrétní informace a ceny ZDE