„Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu."
(Všeobecná deklarace lidských práv; Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech)

Centrum pro rodinu ve Val. Kloboukách bylo zřízeno jako pobočka arcidiecézního Centra pro rodinný život v Olomouci.

Toto Centrum pro rodinu vytváří a podporuje aktivity, zaměřené na podporu křesťanské rodiny a rodinného života v děkanátu Valašské Klobouky. Poslání děkanátního střediska je zejména:

  • podporovat prorodinné klima v děkanátě
  • podílet se na přípravě mladých lidí na manželství a rodičovství
  • podílet se na přípravě snoubenců na manželství
  • vytvářet programy pro aktivity dětí, manželů a rodin
  • podporovat programy pro úplné i neúplné rodiny a jednotlivce
  • pomáhat manželům při zvládání možných krizových stavů v rodině
  • zprostředkovat poradenskou službu rodinám
  • poskytovat informační služby pro rodiny
  • podporovat programy a aktivity pro seniory